UA-78432107-2

املاکrss

آگهی های مربوط به املاک

قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۰
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
49
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۰
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
38
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
۱۳۹۸-۰۴-۱۸
37
1.100.000.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
37
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۱۵
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
349
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
26
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
291
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۱
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
88
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
۱۳۹۸-۰۴-۰۴
92
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
۱۳۹۸-۰۴-۰۴
370
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
37